Startsiden · Om klinikken · Kontakt · Betaling · Tics og Tourette · Downloads
Betaling

Sygesikringsgruppe 2-medlemmer får størstedelen af udgiften refunderet

Børn og unge under 18 år kan skifte til sygesikringsgruppe 2, for at familien får størstedelen af udgiften refunderet. Sygesikringsgruppe-skiftet skal finde sted senest 2 uger før 1. konsultation. Familien betaler i klinikken og skal efterfølgende indlevere faktura til Borgerservice, som refunderer beløbet, på nær egenbetaling.

Egenbetaling for sygesikringsgruppe 2-patienter udgør
  • kr. 400.- pr. fremmøde
  • kr. 75.- pr. e-mail/telefonsamtale.

Det står enhver borger frit at vælge, hvilken offentlig sygesikringsgruppe, man ønsker at tilhøre, og man er kun bundet af sit valg i 1 år, hvorefter man kan skifte tilbage igen. Hvilken sygesikringsgruppe man tilhører fremgår af det gule sundhedskort ("sygesikringskortet"). Sygesikringsgruppe 2 patienter har frit lægevalg. Dette gælder alle former for praktiserende læger/speciallæger, men har intet med brug af sygehuse at gøre, da de ikke er underlagt sygesikringsordningen. Når man er medlem af Sygesikringsgruppe 2, vil der typisk også være en mindre egenbetaling hos egen læge (alment praktiserende speciallæger) på ca. kr. 300.- pr. konsultation. Spørg hos din læge, så, du kender betingelserne.

Sådan skifter man sygesikringsgruppe

Man skifter sygesikringsgruppe ved at henvende sig skriftligt, over nettet eller personligt til Borgerservice i bopælskommunen. Det er kun barnet eller den unge, som skal skifte sygesikringsgruppe - ikke forældrene. Ekspeditionstiden på sygesikringsgruppe-skifte er 14 dage. Skiftet skal være trådt i kraft inden 1. konsultation og foretages først, når der er lavet aftale med Ingrid Sindø om 1. konsultation. Det koster ca. kr. 190.- i gebyr at skifte sygesikringsgruppe. Ved behov for længerevarende behandling, udover indledende undersøgelse og behandling, skal der indhentes henvisning fra egen læge.

Er du over 18 år, eller ønsker ikke at skifte til sygesikringsgruppe 2, kan du betale selv.

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du undersøge, om de vil dække udgiften helt eller delvist.

Kontakt klinikken for yderligere information.

Generelt

Der påregnes kr. 400.- ved udeblivelse eller afbud med mindre end 2 arbejdsdages varsel. Dette gebyr er ikke refusionsberettiget. Attester honoreres i henhold til gældende takster fra Lægeforeningen og er ikke refusionberettiget.

Foredrag, undervisning og supervision honoreres efter aftale.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Ingrid Sindø.