Startsiden · Om klinikken · Kontakt · Betaling · Tics og Tourette · Downloads
Om klinikken

BUP Klinik er en børne- og ungdomspsykiatrisk klinik - BUP er en forkortelse af Børne- og UngdomsPsykiatrisk. Henvisninger modtages fra praktiserende læger, speciallæger, hospitalsafdelinger, psykologer, socialforvaltninger og familien selv.

Jeg leverer undersøgelse og behandling af børn og unge med psykiske vanskeligheder, med stor fleksibilitet i forhold til familiens egne ønsker. Der tilbydes psykiatrisk undersøgelse og behandling af børn og unge fra 6 år til og med 17 år. Der arbejdes med hele familien dvs. begge forældre og barnet i en kombination af forældresamtaler, familiesamtaler og individuelle samtaler med barnet eller den unge. Der modtages således kun sager, hvor barnet eller den unge er hjemmeboende, og hvor begge forældre ønsker at deltage.

Jeg behandler med adfærdsterapi, kognitiv-adfærdsterapi, mindfullness-baseret terapi og EMDR, alt efter familiens ønske og det forventes, at familien er indstillet på hjemmearbejde. Den terapeutiske behandling har fokus på barnets ressourcer og følelse af at være sig selv, og forældrene inddrages for at styrke barnets potentiale og selvstændiggørelse. Det overordnede mål er at give familien nye handlemuligheder, der forbedrer dens samlede funktion og livkvalitet, herunder symptomreduktion.

Der modtages fortrinsvist sager, hvor problemstillingen er tics, herunder Tourettes syndrom, OCD (tvangslidelse) og angst.

Der er ingen øvre aldersgrænse mht. adfærdsterapeutisk behandling af tics.

Klinikken har en privatlivspolitik, hvor du kan læse om hvordan dine oplysninger håndteres sikkert.

Min profil

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet. Min speciallægeuddannelse til børne- og ungdomspsykiater har fundet sted i Roskilde, Odense og Kolding.

Jeg har arbejdet som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark, Norge og New Zealand. Jeg har været privatpraktiserende siden 2008.

Jeg har en bred terapeutisk uddannelse med hovedvægt på kognitiv adfærdsterapi.

I løbet af min speciallægeuddannelse har jeg arbejdet særligt med tics og Tourettes syndrom hvor jeg har været forskningsaktiv og er forfatter til en bog og forskellige artikler - se mere under knappen Tics og Tourette.

Jeg har en stor foredrags- og undervisningsaktivitet, især indenfor ticsområdet.

Praktisk information

Klinikken ligger ca. 15 min. gang fra stationen i Nykøbing Sjælland.

Indgangen til klinikken er fra bagsiden af bygningen ved p-pladserne.

Ved klinikken kan der parkeres

  • På p-plads markeret med BUP Klinik lige ved indgangen.
  • På parkeringsplads på den anden side af gaden med fri parkering i vintermånederne og 3 timers gratis parkering i sommermånederne.